Active Technology werkt volgens een beproeft model waarin u als opdrachtgever centraal staat. Globaal gezien valt dit model in de volgende stappen uiteen:

  • 1 - Inventarisatie van eisen
  • 2 - Ontwikkeling Functionele Specificaties
  • 3 - Ontwikkeling Technische Specificaties
  • 4 - Pilot
  • 5 - Realisatie
  • 6 - Aanpassingen en overdacht
  • 7 - Onderhoud

Door in alle stappen u als opdrachtgever te betrekken worden eventuele onduidelijkheden of misvattingen vroeg uit de weg geruimd. Door gebruik te maken van pilot systemen, is het mogelijk om het project in een vroeg stadium te evalueren, en indien nodig aan te passen.

Active Technology richt zich, zoals de naam zegt, op de huidige stand van techniek in automatisering. Active Technology is een actief...

Lees Meer »

We zijn verhuisd! In ons nieuwe kantoor aan de A13 in Rotterdam...

Lees Meer »